REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Sklep internetowy, działający pod adresem www.alsa-swiatpsow.pl prowadzony jest przez : Mariusz Głazik Alsa - Świat Psów ul. Architektów 1A, 81-528 Gdynia, nip: 5922044362, regon: 221955541, tel. +48 518 695 108, mail: info@alsa-swiatpsow.pl. Wpis można sprawdzić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl]


Postanowienia ogólne :

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu. 2. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie internetowej www.alsa-swiatpsow.pl

Zasady składania i realizacji zamówień :

1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane są: - poprzez stronę internetową www.alsa-swiatpsow.pl, - telefonicznie pod nr telefonu:  (+48) 518 695 108   oraz   (+48) 601 706 721. - pocztą elektroniczną pod adresem info@alsa-swiatpsow.pl

2. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze w godzinach od 9:00-19:00.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania, w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta, który wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować jeżeli nie będzie możliwości potwierdzenia zamówienia u Klienta w ciągu 48 godzin od chwili złożenia zmówienia.

5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, stanowiącą informację o poprawnie złożonym zamówieniu.

6. Realizacja zamówienia następuje: - w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na koncie, - w przypadku zamówień płatnych za pobraniem – po zakończeniu procedury składania  zamówienia, - w przypadku zamówień kartą kredytową, przelewy24 – w chwili autoryzacji transakcji.

7. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta. Wprowadzenie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny -  pod nr telefonu: (+48) 518 695 108   oraz   (+48)795 058 108.

8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia

9. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność  w terminie 14 dni od dnia anulowani zamówienia.

10. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ceny towarów :

1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy oferowanym produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.

2. Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania oraz wycofywania ich z oferty, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

6. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7. Promocje w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 8. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

Dostawa :

1. Wysyłkowa

- Towar zamówiony w sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firm kurierskich.

- Na czas otrzymania przesyłki składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 10 dni w zależnosci od dostępności towaru.

- W przypadku płatności przelewem powyższy termin zostaje wydłużony o czas realizacji przelewu.

- Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.

- Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować jak najszybciej się z Ogólnopolskim Centrum Informacyjnym w celu wyjaśnienia sprawy.

Sposoby płatności :

1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób: - przelewem na rachunek bankowy alsa-swiatpsow s.c., - kartą kredytową, - przelewy24, - gotówką przy odbiorze przesyłki.

2. Wpłaty online kartą kredytową i mTransferem obsługuje serwis przelewy24.pl

3. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form płatności dla Klienta, który nie odebrał co najmniej dwóch zamówień płatnych przy odbiorze, wysłanych pod wskazany przez Klienta adres. Włączenie wcześniej zablokowanych sposobów płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta i odebraniu kolejnych trzech zamówień opłaconych z góry przelewem lub kartą kredytową.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny , składając w terminie 14 dni od dnia wydania towaru stosowne oświadczenie na piśmie.  Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy zakupiony  towar należy odesłać niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego odebrania.

3. Zwracany towar i dołączone do niego akcesoria nie mogą nosić śladów używania.

4. Wraz ze zwracanym towarem należy odesłać dowód zakupu oraz wszystkie bezpłatne produkty i dokumenty dołączone do zwracanego towaru.

5. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres magazynu Sklepu: Sklep alsa-swiatpsow, ul. Architektów 1 A , 81-528 Gdynia. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

6. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy Sklep dokona zwrotu ceny towaru w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania towaru, na konto wskazane przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

7. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta.

Gwarancja, odpowiedzialność sprzedawcy :

1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe wolne od wad fizycznych i prawnych.

2. Do produktów posiadających gwarancję producenta Sklep wysyła wraz z towarem kartę gwarancyjną, w której każdorazowo określone są warunki gwarancji.

3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową, zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn.zm.)

4. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie wraz z reklamowanym towarem.

5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć oryginał dowodu zakupu oraz opis niezgodności towaru z umową.

6. Towar należy odesłać na adres: Sklep alsa-swiatpsow, ul. Architektów 1 A, 81-528 Gdynia. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymiany produktu na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe (z powodu wyczerpania zapasów) Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu.

8. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

9. Sklep rozpatruje reklamacje w terminie 5 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.

Dane osobowe :

1. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji umowy oraz w prawnie usprawiedliwionym celu marketingowym. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.

Postanowienia końcowe :

1. Towar prezentowane na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Kupujący potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r. i  jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

4. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie internetowej www.alsa-swiatpsow.pl z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie zapisów Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.


Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi od 2-10 dni w zależności od dostępności produktu.